2022 için Java Mülakat Soruları ve Cevapları

Yayınlanan: 2021-12-15

Tech Learn, 2022 için temel bilgileri ve Gelişmiş Java Mülakat Sorularını ve Cevaplarını paylaşıyor ve bu, ilk denemede java röportajınızı temizlemenize yardımcı olacak!

Ayrıca Okuyun – Java'yı Çevrimiçi Ücretsiz Öğrenin

71 Java Mülakat Soruları ve Cevapları

 1. Java neden platformdan bağımsızdır?

  Java, herhangi bir işletim sisteminde kolayca çalıştırılabilen bayt kodları nedeniyle platformdan bağımsız olarak da adlandırılır.

 2. Java neden %100 Nesneye yönelik değildir?

  Java, nesne kategorisine girmeyen char, Boolean, int, float, byte ve short gibi 8 ilkel veri türünü kullanır, bu nedenle java %100 nesne yönelimli programlama dili değildir.

 3. JVM nedir?

  JVM, Java Sanal Makinesi anlamına gelir. JVM, 'Bytecode'u kabul eden ve yürüten bir yorumlayıcıdır.

 4. Java'nın beş özelliğini listeler misiniz?

  Java'nın temel özellikleri arasında Sağlam, Nesneye Yönelik, Çok İş parçacıklı, Platformdan Bağımsız ve Yorumlanmış bulunmaktadır.

 5. Java neden dinamik olarak kabul edilir?

  Java, değişen bir ortama uyum sağlamak için tasarlanmıştır. Programları, çalışma zamanında bir nesneye girişlerin çözümlenmesinde ve doğrulanmasında çok yararlı olabilecek büyük miktarda bilgi taşır.

 6. Sınıfı tanımla?

  Java'da bir sınıf, bir nesnenin doğasını tanımlamak için yöntemler ve alanlar içerir. Nesneleri oluşturmaktan sorumlu olan mavi bir baskıdır.

 7. Java hakkında ne biliyorsun?

  Java, 1995 yılında Sun Microsystems tarafından piyasaya sürüldü ve geliştirildi. Mac OS, Windows ve daha pek çok platformda çalışabilen yüksek seviyeli ve nesne yönelimli programlama dilleridir.

 8. Java Architectural Neutral'ı tanımla?

  Java Architectural Neutral, mimariden bağımsız bir nesne dosyası formatı oluşturmak için kullanılan bir derleyicidir. Java çalışma zamanı sistemi varlığıyla, gizli derlenmiş kodu yürütülebilir forma.

 9. Java hangi platformları destekler?

  Java, Mac OS, Windows ve ayrıca CentOS, Redhat Linux, Sun Solaris, HP-Unix, Ubuntu, vb. gibi UNIX/Linux'un birçok sürümünde çalışır.

 10. Java'nın 5 IDE'sini listeleyin?

  5 Java IDE'si aşağıda listelenmiştir:
  • Net fasulye
  • Tutulma
  • BlueJ
  • JCreator
  • jDüzenle

 11. Java'nın bazı anahtar sözcüklerini listeleyin:

  Java'nın bazı anahtar kelimeleri aşağıda listelenmiştir:
  • Soyut
  • Boole
  • Kırmak
  • bayt
  • sınıf
  • değiştirmek
  • yakalamak

 12. Bir Sınıf için Nesne oluşturmanın üç adımı nelerdir?

  Bir sınıf için bir nesne oluşturmak istiyorsanız şu adımları izlemeniz gerekir:
  • Nesneyi bildirin
  • Örneklendi
  • Başlatıldı

 13. Java'da bayt veri türünün varsayılan değeri yazılsın mı?

  0, Java programlama dilinde bayt veri türünün varsayılan değeridir.

 14. Java'da double ve float veri türünün varsayılan değeri yazılsın mı?

  Java programlama dilinde kayan veri türünün varsayılan değeri 0.0f'dir.
  Java programlama dilinde çift veri türünün varsayılan değeri 0.0d'dir.

 15. Java yüksek performansa nasıl izin verir?

  Yüksek performansı sağlamak için Java tarafından talimatları bayt kodlarına dönüştürmek için kullanılan zaman derleyicisi kullanılır.

 16. Java'da sınıf nedir?

  Bir sınıf, nesnelerin oluşturulduğu kullanıcı tanımlı prototip ve plan olarak bilinir. Tüm nesneler için aynı olan yöntemler veya özellikler kümesini belirtir.

 17. parseInt() yöntemini ne zaman kullanabiliriz?

  Belirli bir String'in ilkel veri türünü almak için parseInt() yöntemini uygularız.

 18. java.util.regex hangi sınıfları içerir?

  java.util.regex'in aşağıda listelenen üç sınıfı vardır:
  1. Desen sınıfı
  2. Eşleştirici sınıfı
  3. PatternSyntaxException sınıfı

 19. İstisna nedir?

  Bir programın zorunlu kılınması sırasında ortaya çıkan bir sorun, Yürütme olarak bilinir. Bunlar, ipliğin tekniği ile yerleştirilmiş süpervizörler tarafından yakalanır.

 20. Exception sınıfının altında iki alt sınıf listeleyin:

  İstisna sınıfı, aşağıdaki gibi iki ana alt sınıftan oluşur:
  • IOException sınıfı
  • RuntimeException Sınıfı

 21. Singleton sınıfı nedir?

  Singleton sınıfı, nesnenin oluşturulmasını düzenler, sayıyı 1 ile sınırlar, ancak herhangi bir koşul değiştiğinde nesne oluşturma esnekliğine izin verir.

 22. JDK'yı tanımla?

  JDK'nın tam biçimi Java Geliştirme Kitidir. JDK, Java programlarını paketlemek, belgelemek ve derlemek için gerekli bir araçtır.

 23. JRI'dan ne anlıyorsunuz?

  JRI, Java Runtime Environment'ın kısaltmasıdır. Java bayt kodunun yürütülmesinden sorumlu olan bir çalışma zamanı ortamını ifade eder.

 24. JVM'yi açıklayın

  JVM'nin tam biçimi, Java Sanal Makinesi anlamına gelir. JVM tarafından üç gösterim izlenir: Runtime Instance Spesifikasyonu ve Uygulaması

 25. Paketlerin avantajlarını yazınız.

  Paketlerin avantajları aşağıda listelenmiştir:
  • İsim çakışmalarını önlemeye yardımcı olun.
  • Kod üzerinde daha basit erişim kontrolü sağlayın
  • Yalnızca paketlerde kullanılan ve dış sınıflar tarafından gözlemlenemeyen gizli sınıflara sahip olun
  • Uygun bir hiyerarşik yapının oluşturulmasına yardımcı olur.

 26. Java tarafından desteklenen değiştirici türlerini yazın

  Temel olarak 4 tür erişim değiştiricisi Java tarafından desteklenir:
  • Varsayılan
  • Halk
  • Özel
  • Korumalı

 27. Java'da kaç tür yapıcı vardır?

  İki tür kurucu vardır:
  • Varsayılan Yapıcı
  • Parametreli Yapıcı

 28. Varsayılan Yapıcıyı Tanımla

  Varsayılan yapıcılar, varsayılan olarak yapılabilecek ve herhangi bir katılım almayan argümansız yapıcılar olarak da bilinir.

 29. Parametreli Oluşturucu Tanımla

  Java'da Parameterized Constructor, argümanı alan ve örnek değişkenleri sağlanan değerle başlatabilendir.

 30. Dizi listesi hakkında bazı noktalar yazın

  • Dizi Listesi koordineli değil.
  • O hızlı
  • Artış boyutunu açıklamaz.
  • Yineleyici, bir Dizi Listesinde gezinmek için dizi listesi tarafından kullanılır.

 31. Java'da vektör nedir?

  • Vektör koordinelidir.
  • Vektör iş parçacığı için güvenlidir, bu nedenle yavaştır.
  • Varsayılan olarak dizisinin boyutunu maksimize eder.
  • Artış boyutu vektör tarafından tanımlanır

 32. Java'da nesne nedir?

  Bir nesnenin aşağıda listelenen 3 özelliği vardır:
  • Belirtmek, bildirmek
  • Davranış
  • Kimlik

 33. Java'da bir nesne nasıl oluşturulur?

  'new' anahtar sözcüğünü kullanarak bir nesne oluşturuyoruz. Örneğin:
  SınıfAdı nesnesi = yeni SınıfAdı();

 34. Java'daki OOP'lerin ana kavramları nelerdir?

  Java'daki OOP'lerin ana kavramları şunlardır:
  • Miras
  • Kapsülleme
  • Soyutlama
  • Polimorfizm

 35. Java'da son anahtar kelime nedir?

  Final, Java'da temel olarak erişim dışı bir değiştirici olarak işlev gören özel bir anahtar kelimedir. Bu değişkeni aşağıdakileri içeren çeşitli bağlamlarda kullanabiliriz:
  • son değişken
  • son yöntem
  • son sınıf

 36. Yapıcı zincirleme elde etmenin yolları nelerdir?

  Yapıcı zincirlemeyi iki yolla başarabiliriz:
  • super() kullanarak temel sınıftan
  • this() kullanılarak aynı sınıf içinde

 37. Java'da sınıf yükleyici nedir?

  Sınıf dosyalarını yüklemek için kullanılan Java Sanal Makinesi'nin (JVM) bir alt kümesi, Java ClassLoader olarak bilinir.

 38. Java tarafından sağlanan kaç tane yerleşik sınıf yükleyici?

  Java tarafından üç yerleşik sınıf yükleyici sağlanır
  • Uzantı ClassLoader
  • Bootstrap ClassLoader
  • Sistem/Uygulama Sınıf Yükleyici

 39. Harita arayüzünün özelliklerini yazın

  Harita arayüzünün özellikleri şunlardır:
  • Harita yinelenen anahtarları içermez.
  • Her bir tuş maksimum bir değerde eşlenebilir.

 40. Java, toplama çerçevesine neleri içerir?

  • Arayüzler
  • Sınıflar
  • Yöntemler

 41. Kalıtım tarafından gerçekleştirilen sınıfların türünü adlandırın

  • Bir Süper veya Temel sınıf olan üst sınıf.
  • Alt sınıf veya Türetilmiş sınıf olan alt sınıf.

 42. Tek Kalıtımı Tanımla

  Bir sınıf başka bir sınıfın özelliklerini aldığında buna tekli kalıtım denir.

 43. Çok Düzeyli Kalıtımı Tanımla

  Çok Düzeyli Kalıtımda, bir sınıf diğer sınıftan türetildiğinde ve bu diğer sınıf da başka bir sınıftan türetildiğinde.

 44. Hiyerarşik Miras ile ne demek istiyorsun?

  Hiyerarşik Kalıtım, birden fazla alt sınıfı olan bir sınıf anlamına gelir (alt sınıflar)

 45. Hibrit Kalıtım nedir?

  İki veya daha fazla kalıtım türünün karışımı, Hibrit kalıtım olarak bilinir.

 46. Java'da kapsülleme nasıl elde edilir?

  Kapsüllemeyi iki basit yolla başarabiliriz:
  • Bir sınıfın değişkenlerini private olarak belirtmek.
  • Değişken değerlerini değiştirmek ve görüntülemek için alıcı yöntemleri ve genel ayarlayıcı sunar.

 47. Bir sunucu uygulamasının yaşam döngüsü nedir?

  Aşağıda, sunucu uygulaması yaşam döngüsündeki beş aşama listelenmiştir:
  • Servlet yok edildi
  • Servlet başlatıldı
  • Servlet yüklendi
  • İsteği yerine getirin
  • Servlet somutlaştırıldı

 48. Servlet'lerde oturum yönetiminin genel yollarını yazın

  • Oturum Yönetimi API'si
  • Kurabiye
  • Kullanıcı doğrulama
  • URL Yeniden Yazma
  • HTML Gizli Alanı

 49. JDBC sürücülerinin türlerini yazın

  JDBC sürücülerinin türleri şunlardır:
  • İnce sürücü (tamamen java sürücüsü)
  • JDBC-ODBC köprü sürücüsü
  • Yerel API sürücüsü (kısmen java sürücüsü)
  • Ağ Protokolü sürücüsü (tamamen java sürücüsü)

 50. Java'da bir veritabanına bağlanmak için gereken adımları yazar mısınız?

  Java'da bir veritabanına bağlanma yöntemleri şunlardır:
  • İfade oluşturma
  • Sorguları yürütme
  • Sürücü sınıfının kaydedilmesi
  • Bağlantı oluşturma
  • Bağlantının kapatılması

 51. JDBC tarafından desteklenen ifade türleri nelerdir?

  JDBC tarafından üç tür ifade desteklenir
  • İfade
  • CallableStatement
  • Hazırlanmış Beyan

 52. Spring çerçevesinin farklı modüllerini yazın

  Yay çerçevesinin farklı modülleri şunlardır:
  • Bahar DAO'su
  • Bahar JDBC
  • Bahar ORM'si
  • Bahar Bağlamı
  • Yay Ağı Modülü
  • Bahar AOP'si
  • Yay MVC'si

 53. Açıklama tabanlı Spring konfigürasyonundaki bazı önemli notlardan bahsedin

  • @Otomatik kablolu
  • @Kaynak
  • @PreDestroy
  • @Qualifier
  • @Gerekli
  • @PostConstruct

 54. Bahar fasulyesinde tanımlanan 5 Kapsam türünü listeleyin

  Bahar fasulyesinde tanımlanan 5 Kapsam Çeşitleri şu şekildedir:
  • Tekton:
  • Prototip
  • İstek
  • Oturum, toplantı, celse
  • Küresel oturum

 55. Önemli Bahar açıklamalarından bazılarını yazın

  Önemli Bahar açıklamaları şunlardır:
  • @Kontrolör
  • @RequestMapping
  • @ResponseBody
  • @PathVariable
  • @Otomatik kablolu
  • @Qualifier
  • @Hizmet
  • @Kapsam
  • @Yapılandırma
  • @ComponentScan
  • @Fasulye

 56. Spring tarafından desteklenen işlem yönetimi türleri nelerdir?

  Yay destekli 2 tür işlem yönetimi vardır:
  • Programlı işlem yönetimi
  • Bildirime dayalı işlem yönetimi

 57. Java istisnalarını nasıl halledebilirsin?

  Bu 5 anahtar kelimeyi kullanarak Java istisnalarını halledebiliriz.
  • yakalamak
  • nihayet
  • denemek
  • atar
  • atmak

 58. Java İstisna Sınıfının önemli yöntemleri nelerdir?

  Java İstisna Sınıfının önemli yöntemleri aşağıdaki gibidir:
  • Senkronize Atılabilir getCause()
  • String getMessage()
  • geçersiz printStackTrace()
  • dize getLocalizedMessage()
  • Dize toString()

 59. Java tarafından kaç çeşit Çöp sağlanır?

  Java 4 tür çöp sağlar:
  • CMS Çöp Toplayıcı
  • Seri Çöp Toplayıcı
  • Paralel Çöp Toplayıcı
  • G1 Çöp Toplayıcı

 60. Bir iş parçacığı oluşturmanın iki yolu nedir?

  Bir iş parçacığı oluşturmanın iki yolu şunlardır:
  • Çalıştırılabilir arabirimi uygulayın.
  • İpliği Uzatın

 61. Java'da OutOfMemoryError nedir?

  Java Sanal Makinemizin belleği tükendiğinde ortaya çıkan java.lang.Error öğesinin alt sınıfı, Java'da OutOfMemoryError olarak bilinir.

 62. JVM tarafından kaç tür bellek alanı tahsis edilmiştir?

  • Yığın
  • Yığın
  • Yerel Yöntem Yığını
  • Program Sayaç Kaydı
  • Sınıf(Yöntem) Alanı

 63. Bir kurucu finali yapabilir misin?

  Hayır, yapıcıyı final yapamayız

 64. Java'da bir nesnenin değerlerini diğerine kopyalamanın yolları nelerdir?

  • Yapıcıyı kullanarak
  • Bir nesnenin değerlerini başka bir nesneye atayın
  • Object sınıfının clone() yöntemini kullanarak

 65. Java'da kaç tür Kalıtım vardır?

  Java'da beş tür Kalıtım vardır:
  • Çoklu Kalıtım
  • Hibrit Kalıtım
  • Tek düzeyli devralma
  • Hiyerarşik Kalıtım
  • Çok seviyeli kalıtım

 66. Tüm sınıflar için hangi sınıf üst sınıftır?

  Tüm sınıflar için üst sınıf, Object sınıfıdır.

 67. Yazmak, süper anahtar kelimenin temel kullanımları mı?

  Süper anahtar kelimenin ana kullanımları şunlardır:
  • Anında üst sınıf yöntemini çağırma.
  • Anında üst sınıf yapıcısını çağırma.

 68. Yöntem aşırı yüklemesini nasıl başarabiliriz?

  Yöntem aşırı yüklemesi iki yolla gerçekleştirilebilir:
  • Argüman sayısını değiştirerek
  • Dönüş türünü değiştirerek

 69. Özel yöntemleri geçersiz kılmak mümkün müdür?

  Hayır, sınıfla sınırlı olduğundan özel yöntemi geçersiz kılamayız.

 70. Java'nın sanal işlevleri var mı?

  Evet, Java'da tüm işlevler varsayılan olarak sanaldır

 71. Typecasting nedir?

  Typecasting iki çeşittir:
  • örtük
  • Açık

Tech Learn, endüstrinin taleplerine göre java ile ilgili temel bilgileri ve ileri düzey mülakat sorularını ve yanıtlarını paylaşmaya devam ediyor, bu nedenle java Mülakat soruları hakkında düzenli güncellemeler için bizi ziyaret etmeye devam edin.

Referans Bağlantısı:

 • https://www.edureka.co/blog/interview-questions/java-interview-questions/
 • https://www.javatpoint.com/corejava-interview-questions

İlgili Yazı

java interview questions and answers for experienced 2021

2022 için Java Mülakat Soruları ve Cevapları

Daha fazla oku
devops interview questions and answers 2020

2021 İçin En İyi 20 DevOps Mülakat Sorusu ve Yanıtı

Daha fazla oku
aws interview questions and answers

2021 için Deneyimli ve Yeni Başlayanlar için AWS mülakat soruları ve yanıtları

Daha fazla oku
VMware Interview questions 2020

VMware Röportaj soruları ve cevapları 2021

Daha fazla oku
PYTHON INTERVIEW QUESTIONS

GENEL PYTHON RÖPORTAJ SORULARI VE CEVAPLARI

Daha fazla oku