Jak uczelnie powinny reagować na demonstracje propalestyńskie

Opublikowany: 2024-06-05

Wolność słowa jest podstawowym prawem konstytucyjnym. Jednak w przypadku protestów prawo to jest często fałszywie łączone z zachowaniem brutalnych demonstrantów angażujących się w nielegalną działalność.

Nigdy nie należy obwiniać pokojowych demonstrantów za działania brutalnych agitatorów udających protestujących.

Jednocześnie brutalne i niezgodne z prawem działania w imię sprawy politycznej nie mogą ukrywać się za ochroną wynikającą z Pierwszej Poprawki.

Niedawne propalestyńskie demonstracje na kampusach uniwersyteckich i poza nimi doprowadziły do ​​brutalnych ataków, zablokowania dróg, mostów i lotnisk, odwołania zajęć i rozdania dyplomów oraz wstrzymania działalności kampusów na dziesiątkach głównych uniwersytetów.

Takich czynów nie można tolerować i kampusy nie powinny ich nagradzać poprzez ustąpienie jakichkolwiek żądań. Jednakże kampusy muszą uznać swój obowiązek ochrony wolności słowa, nawet jeśli słowa mogą być obraźliwe.

Uniwersytety w USA stoją przed poważnym dylematem: czy powinny ustąpić działaczom studenckim i zamknąć kampus, czy też posłuchać darczyńców i wydalić tych studentów?

Wolność słowa nie musi kończyć się przemocą lub zamknięciem uniwersytetu; uczelnie mogą zająć się demonstracjami propalestyńskimi, stosując poniższe rezolucje:

Strefy wolności słowa w głównych lokalizacjach

Tłum trzymający flagi palestyńskie podczas protestu.
Zdjęcie: Pexels

Obie strony zasługują na pokojowe wyrażanie swoich poglądów w widocznych lokalizacjach uniwersyteckich, takich jak wejścia do kampusu, ważne budynki administracyjne i inne kluczowe lokalizacje.

Nie mogą jednak robić tego w sposób zakłócający funkcjonowanie kampusu, w tym blokując jezdnie lub dostęp do budynków.

Treść mowy jest nieistotna. Zarówno propalestyńscy, jak i proizraelscy demonstranci zasługują na to, aby ich głosy zostały usłyszane w zgodny z prawem i pokojowy sposób.

Władze kampusu muszą poinformować wszystkich, że obie strony mogą bezpiecznie wyrazić swoją opinię w tej sprawie, bez angażowania się w brutalne działania.

Zero tolerancji dla przemocy

Nigdy nie należy tolerować brutalnych działań protestujących studentów, ponieważ naruszają one prawa niewinnych przechodniów i ogółu społeczeństwa. Wszelkie formy przemocy, w tym molestowanie, ataki i groźby, są niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest, aby żydowscy studenci byli prześladowani, tak jak to miało miejsce ze strony propalestyńskich demonstrantów. Niewłaściwe jest również, aby uczniowie noszący palestyńskie akcesoria byli ofiarami gróźb lub celem.

Uczelnie mogą rozwiązać ten problem, aresztując każdego, kto dopuszcza się przemocy, niezależnie od motywacji.

Ponadto władze uczelni mają obowiązek poinformować społeczność studencką, że każdy, kto grozi, atakuje lub nęka legalnych demonstrantów, zostanie ukarany. Kara może obejmować aresztowanie i wydalenie.

Żadnej kary zbiorowej

Zbliżenie rąk w kajdankach w niebieskim świetle.
Zdjęcie: Pexels

Kiedy uczeń niszczy mienie lub dopuszcza się aktu przemocy, musi zostać ukarany indywidualnie. Stosowanie kar zbiorowych w celu rozwiązania problemu nie jest właściwe.

Grupa demonstrantów nie powinna być pociągana do odpowiedzialności tylko dlatego, że niektórzy jej członkowie dopuścili się nielegalnych działań.

Kara zbiorowa jest sprzeczna z ósmą poprawką zakazującą okrutnego i niezwykłego karania, a także jest sprzeczna z zasadą indywidualnej sprawczości – podstawową zasadą społeczeństwa demokratycznego.

Konsekwencje dla uczniów opuszczających zajęcia

Należy umożliwić studentom-aktywistom wyrażenie swoich poglądów na temat Izraela/Palestyny ​​bez odwoływania zajęć.

Każdy uczeń, który opuszcza zajęcia lub przeszkadza innym uczniom z powodu protestów, powinien zostać ukarany dyscyplinarnie lub ukarany w taki sam sposób, jak gdyby opuścił zajęcia, aby udać się na plażę.

Uczelnia ma prawo wydalić studenta, który w dalszym ciągu demonstruje i opuszcza zajęcia.

Uczelnie powinny działać szybko

Protesty muszą mieć przebieg zgodny z prawem, niezakłócający porządku i pokojowy. Chociaż liczba proizraelskich demonstrantów może być mniejsza, należy im zapewnić te same prawa.

Powinni w pokojowy sposób wyrażać swoje myśli i poglądy, nie będąc zastraszani. Kiedy protestujący naruszają prawa innych osób poprzez przemoc lub molestowanie, uczelnie muszą szybko reagować.

Muszą podjąć rozsądne działania, aby uniemożliwić działaczom studenckim zakłócanie porządku innym studentom i zamykanie kampusu. Władze muszą jednak uzbroić się w cierpliwość, aby uniknąć eskalacji problemów.

Wiedz, że wolność słowa nie jest znęcaniem się (a znęcanie się nie jest wolnością słowa)

Protestujący z palestyńskimi flagami na zatłoczonej ulicy w nocy.
Zdjęcie: Pexels

W kulturze coraz bardziej zdominowanej przez tak zwane „ostrzeżenia wyzwalające” należy pamiętać, że wyrażanie kontrowersyjnego, a nawet obraźliwego punktu widzenia to nie to samo, co znęcanie się.

Istnieje jednak cienka granica pomiędzy wyrażaniem swoich myśli na dany temat a kierowaniem negatywnych myśli lub mowy nienawiści pod adresem konkretnej osoby lub ucznia.

Kiedy konkretny uczeń jest celem indywidualnego ataku, wyzywany lub grozi mu, przekracza to wyraźną granicę i nie może być tolerowane. Uczniowie winni znęcania się muszą zostać ukarani dyscyplinarnie lub stanąć przed sądem, jeśli znęcanie się osiągnie bardziej niepokojący poziom.

Uczelnie muszą być spójne

Konsekwencja jest kluczem do skutecznego stawienia czoła propalestyńskim demonstracjom na kampusach.

Pro-palestyńskich demonstrantów nie można traktować inaczej niż proizraelskich demonstrantów, demonstrantów BLM, demonstrantów MAGA i wszelkich innych demonstrantów, pod warunkiem, że działania są zgodne z prawem i pokojowe.

Pierwszym krokiem, jaki może podjąć uniwersytet, jest opublikowanie ogłoszenia zawierającego szczegółowe informacje na temat konsekwencji zaangażowania się w akty przemocy lub działania niezgodne z prawem związane z jakąkolwiek formą protestu.

Wszyscy uczniowie muszą być również traktowani sprawiedliwie, niezależnie od ich poglądów politycznych. Kara powinna opierać się na podjętych działaniach, a nie na słowach. Co najważniejsze, uczelnie muszą za każdym razem postępować zgodnie ze swoimi zasadami.

Masz jakieś przemyślenia na ten temat? Napisz do nas poniżej w komentarzach lub przenieś dyskusję na nasz Twitter lub Facebook.

Zalecenia redaktorów:

Wkładanie dysku USB do laptopa.
Sponsorowane
Przejście USB Hyper-V: wszystko, co musisz wiedzieć
Zdjęcie przedstawia klawiaturę z różnymi klawiszami naciskanymi w celu zademonstrowania marketingu online. Pełny tekst: P 7 8 9 4 .... S D F G H J K L Enter 4 5 6 X C V B N M < > ? Shift 1 2 3 Erter Alt Alt Ctrl 0 + T 15 256. 15 25 5 MARKETING online
Sponsorowane
Rola dopasowanych planów marketingowych w osiąganiu sukcesu w Internecie
Biurko z laptopem, notatnikiem i okularami.
Sponsorowane
Zalety zdobywania dyplomu z technologii online

Ujawnienie: To jest post sponsorowany. Jednakże sponsoring nie ma wpływu na nasze opinie, recenzje i inne treści redakcyjne i pozostają one obiektywne .

Śledź nas na Flipboard, Google News lub Apple News